What's your number?

Kansainvälinen ITN-tennisluokitus

Hanki itsellesi kansainvälinen tennisnumero - ITN

Kansainvälinen Tennisliitto julkaisi vuoden 2003 alussa uuden Tennistasojärjestelmän, joka tulee toimimaan ympäri maailmaa. Tasojärjestelmän nimi on Kansainvälinen Tennisnumero tai ITN, kuten se maailmalla lyhennetään. Kansainvälinen Tennisliitto uskoo, että ITN tulee leviämään maailmanlaajuiseksi hyvin lyhyessä ajassa ja tennispelaajat tullaan luokittelemaan numeroin 1-10.

Kansainvälisyys

Maailmassa on noin 50 miljoonaa tenniksen harrastajaa, mutta on puuttunut yhteinen luokitusjärjestelmä, joka kertoisi, minkä tasoisia nämä pelaajat ovat. Eri maissa on ollut omat rankingjärjestelmänsä, jotka perustuvat pelaajien kilpailuista hankkimiin pisteisiin, mutta läheskään kaikki eivät pelaa kilpaa. Myös rankingjärjestelmien vertailu on ollut vaikeaa.

ITN-testi on samanlainen kaikkialla maailmassa. ITN:n avulla on helpompi löytää samantasoista peliseuraa.

Yhteinen kieli

Kilpailemattomat, tennistä harrastavat pelaajat eivät ole tähän mennessä pystyneet kertomaan selkeästi, mikä on heidän taitotasonsa. Nyt kaikilla ITN-numeron saaneilla pelaajilla eri puolilla maailmaa on yhteinen kieli, kun he kertovat omista tennistaidoistaan.

Oman kehittymisen seuranta

Jokainen tennistä harrastava haluaa oppia pelaamaan entistä paremmin. ITN-numeron antamiseen kehitetty taitotesti määrittelee harrastajan osaamistason peruslyöntien, lentolyöntien, syötön ja kentällä liikkumisen osalta. Näin hän voi itsekin seurata näiden osa-alueiden kehittymistä vuosien varrella.

Valmentamisen työkalu

Siinä missä ITN-testi on erinomainen pelaajan oman kehittymisen mittari, se antaa myös valmentajille oivan työkalun pelaajien taitojen seurannassa, pelin analysoimisessa sekä motivoinnissa.

ITN-testissä on viisi osiota:

1. Peruslyöntien syvyys

Arvioidaan peruslyöntien syvyys ja voimakkuus (10 lyöntiä vuorotellen kämmen- ja rystypuolelta)

2. Peruslyöntien tarkkuus

Arvioidaan peruslyöntien tarkkuus ja voimakkuus (kuusi kämmen- ja rystylyöntiä pitkin linjaa sekä kuusi kämmen- ja rystylyöntiä poikki kentän)

3. Lentolyönti

Arvioidaan lentolyönnin voimakkuus (kahdeksan kämmen- ja rystylentolyöntiä vuorotellen)

4. Syöttö

Arvioidaan syötön voimakkuus (12 syöttöä yhteensä, kolme syöttöä jokaiseen maalialueeseen)

5. Liikkuminen

Otetaan aika viiden pallon hakemista. Käytetty aika muutetaan pisteiksi, jotka vaikuttavat pelaajan ITN-numeroon.

Pisteytys

Testin jokaisesta osiosta saa pisteitä, jotka lopullisessa arviossa lasketaan yhteen. Lyöntien tarkkuutta määritellään pallon ensimmäisen pompun mukaan, osuuko pelaajan lyönti oikealle alueelle. Pisteitä saa myös lyöntien varmuudesta: jokaisesta kenttään lyödystä pallosta saa pisteen.

Lyöntien voimakkuutta mitataan pallon toisesta pompusta. Takarajan takana on jokaisessa osiossa Voimaviiva, ja jos lyönnin toinen pomppu on Voimaviivan takana, lyönnistä saa kaksinkertaiset pisteet. Yhden lisäpisteen saa, jos toinen pomppu on takarajan ja Voimaviivan välissä. Loppupisteitä verrataan pistetaulukkoon, josta määritetään pelaajan ITN. Sen pisteskaala on 1-10 ykkösen ollessa paras.

Kansainvälisen Tennisliiton suosituksesta ITN-numero lasketaan myöhemmin kolmen viimeisen testin keskiarvona, numeron saa itselleen kuitenkin heti ensimmäisen testin jälkeen.

Pallojen jakaminen

Testissä valmentaja jakaa pallot kopasta rauhallisella tempolla. Tähän voidaan käyttää myös tennistykkiä. Testattavalla pelaajalla on hyvin aikaa keskittyä lyönteihinsä, joten testi mittaa enemmän hänen taitojaan kuin pelaamista.

Pelaajalla on oikeus kieltäytyä jokaisessa osiossa neljästä annetusta pallosta, jos ne ovat pelaajan mielestä "huonoja". Kieltäytyminen tulee tehdä ennen kontaktia palloon.

ITN-kortti

Pelaaja saa testin suoritettuaan ITN-kortin, joka postitetaan pelaajalle kotiin. ITN-kortista käy ilmi pelaajan ITN-numero, suorituspaikka sekä aika. Kortti on voimassa kalenterivuoden. Testiä voi tehdä useamman kerran vuodessa, suositeltava väli testien välillä on kuitenkin 3 kuukautta.

Mikset siis kävisi tekemässä ITN-testin ja hankkimassa siten itsellesi ITN-numeron. Sen jälkeen on helppoa vastata koti- tai ulkomaisen pelikumppanin kysymykseen: What's your number?

Lisätietoja:

ITN Projektipäällikkö Teemu Purho
Suomen Tennisliitto r.y.
Varikkotie 4, 00900 Helsinki
Puh. (09) 3417 1545
Fax (09) 323 1105
teemu.purho@tennis.fi
www.tennis.fi